PUOLUSTUSVOIMIEN EROAMISIÄT NOUSEVAT

Puolustusvoimien eroamisiät nousevat. Tasavallan presidentti on 25. elokuuta 2017 vahvistanut lain puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta ja määrännyt lain tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2018.

Eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti yhdenvertaisesti kaikilla henkilöstöryhmillä.  Uudistuksen siirtymäkausi kestää vuoteen 2025 saakka.

Esitys vaikuttaa käytännössä kaikkien henkilöstöryhmien eroamisikiin.  Muutos koskee noin 7800 sotilasvirassa palvelevaa ja noin 550 siviilivirassa palvelevaa henkilöä.