Jäsenyys

Puolustushallinnon rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Puolustushallinnon rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry on puolustusvoimissa, puolustusministeriössä ja puolustushallinnon rakennuslaitoksessa työskentelevien rakennusmestareiden ja alan insinöörien (AMK) ammattiyhdistys.

PHR:n jäsenkunta on työskentelee pääasiassa Puolustushallinnon Rakennuslaitoksessa. Myös puolustushaarat ja sotilasläänit ovat palkanneet rakennusmestareita.

Puheenjohtaja
Olavi Huuskonen
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Etelä-Suomen alueyksikkö
0299 830 002