ESA LAPPI MTTL:N PÄÄTOIMSEKSI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEKSI 1.1.2018

MTTL RY:n hallitus on valinnut yksimielisesti insinöörieverstiluutnantti Esa Lapin MTTL RY:n päätoimiseksi pääluottamusmieheksi 1.1.2018 alkaen. Nykyinen pääluottamusmies insinöörieverstiluutnantti Timo Peltonen siirtyy reserviin 1.1.2018.