Edunvalvonta

Luottamusmiestoiminta

MTTL:n pääluottamusmies sekä luottamusmiessopimukseen perustuva MTTL:n luottamusmiesverkko tarjoaa luottamusmiesapua sitä tarvitseville kaikilla työpaikoilla, joilla jäseniä on. Koska osa sopimisesta siirtyy jatkossa työpaikoille paikallisen luottamusmiehen sovittavaksi, MTTL tehostaa luottamusmiesverkon toimintaa. Tähän MTTL kouluttaa luottamusmiehiään.

Luottamusmiehen tietolähteet