Edunvalvonta

Edunvalvonta

MTTL:n merkittävin tehtävä on työ- ja virkaehtosopimustoiminta. Se neuvottelee Puolustusministeriön, Pääesikunnan ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen kanssa

Akava / YTN  http://www.ytn.fi/ on tehnyt ylempiätoimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen Millog Oy:n kanssa. MTTL:n jäseniä on yli 100 Millog Oy:n palveluksessa.

Merkittävimpiä saavutuksia on erikoisupseereita koskeva sotilaseläkelain voimaantulo 1.1.1997. MTTL:n jäsenistä n. 350 on erikoisupseereita.

Tällä hetkellä haastavia ajankohtaisia asioita koko puolustushallinnon ja MTTL:n kannalta ovat: